Polityka jakości

Naczelnym celem w działalności rynkowej firmy PBW „Inżbud” jest świadczenie usług budowlanych na najwyższym poziomie, który określają przede wszystkim wymagania i oczekiwania naszych Klientów.

Podczas wykonywania swoich obowiązków, pracownicy PBW „Inżbud” dokładają wszelkich starań, aby dokonywać ciągłego doskonalenia swoich działań, aby zapewnić spełnienie oczekiwań naszych Klientów.

W celu zapewnienia spełniania wymagań naszych Klientów firma PBW „Inżbud”:

  • Przestrzega warunków umowy z Klientem

  • Terminowo świadczy usługi zawsze na ustalonym i ustabilizowanym poziomie jakości

  • Wdrożyła i utrzymuje System Zarządzenia Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2009 oraz publikacji standaryzacyjnej NATO AQAP-2120.

Osiągnięcie założonych przez nas celów jest możliwe dzięki:

  • Wysokiemu poziomowi kwalifikacji i doświadczenia naszych pracowników, którzy są świadomi swojej roli w kształtowaniu jakości i odpowiedzialności w tym zakresie

  • Pełną identyfikowalność wykonywanych prac połączoną z odpowiedzialnością pracowników za dostarczane wyroby i usługi

  • Współpracy z kwalifikowanymi dostawcami materiałów i usług, którzy wybrani zostali na drodze selekcji i wieloletnich doświadczeń

  • Realizowaniu planów szkoleniowych zarówno w zakresie wymagań i uwarunkowań, wynikających z obowiązków prawnych, oczekiwań rynku i naszych Klientów, a także Systemu Zarządzania Jakością

  • Ciągłemu doskonaleniu prowadzenia naszych procesów i komunikacji w firmie, na drodze badania satysfakcji klientów, auditów wewnętrznych oraz działań korygujących i zapobiegawczych

  • Stałemu nadzorowi nad sprawnością środków technicznych i wyposażenia kontrolno-pomiarowego.

Przy realizacji Polityki Jakości Zarząd stosuje wybrane elementy zasad zarządzania jakością, uwzględniając między innymi promocję świadomości projakościowej i powszechny udział pracowników w realizacji Polityki Jakości.

Zarząd PBW „Inżbud” systematycznie ustala cele jakościowe spójne z niniejszą polityką jakości i wyznacza działania dla ich realizacji, monitorowania i weryfikacji.

Zarząd PBW „Inżbud”

Przedsiębiorstwo Budowlano Wdrożeniowe "Inżbud" Spółka jawna
Projekt i wykonanie - Creato