Realizacje w trakcie

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla gminy Lniano w miejscowościach Lniano-Wętfie, Siemkowo, Jeziorki, Karolewo i Lubodzież – II etap Siemkowo i Jeziorki

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie:

1) Kanalizacjatłoczna do przepompowni PS 3
- Rurociąg tłoczny PE 100, SDR 17, PN 10Ø110x6,6–2132,00 m
2) Przepompownia ścieków PS 3 z komorą zasuw, przyłączem wody, studnią wodomierzową,żurawikiem, ogrodzeniem, nawierzchnią i wpustemodwodnieniowym.
3) Przepompownia ścieków PS 2 z komorą zasuw, przyłączem wody, studnią wodomierzową,żurawikiem, ogrodzeniem, nawierzchnią i wpustemodwodnieniowym. 4) Kanalizacja tłoczna do przepompowni PS 1
- Rurociąg tłoczny PE 100, SDR 17, PN 10Ø90x5,4–1221,00m
5) Przepompownia ścieków PS 1 z komorą zasuw, przyłączem wody, studnią wodomierzową,żurawikiem, ogrodzeniem, nawierzchnią i wpustemodwodnieniowym.
- Przepompownia ścieków PJ 3 z komorą zasuw, przyłączem wody,studnią wodomierzową, żurawikiem, ogrodzeniem, nawierzchnią i wpustemodwodnieniowym.
7) Kanałgrawitacyjny z rur PP o średnicy zewnętrznejØ200, SN8–3461,50m
8) Kanałgrawitacyjny z rur PE o średnicy zewnętrznejØ200, SN8–132,00 m -przewiert
9) Kanałgrawitacyjny z rur PP o średnicy zewnętrznejØ160, SN8–140,50m
10) Przykanalikiz rur PP o średnicy zewnętrznejØ160, SN8–653,50 m(36szt.)
11) Przykanalikiz rur PP o średnicy zewnętrznejØ200, SN8–109,50 m(2szt.

Przedsiębiorstwo Budowlano Wdrożeniowe "Inżbud" Spółka jawna
Projekt i wykonanie - Creato