Realizacje ukończone

Data realizacji: 07.2003r - 09.2003r
Inwestycja: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami, przepompowniami ścieków, z uzbrojeniem, przewodem tłocznym w Śliwiczkach
kolektor tłoczny fi 90mm l=1.831mb i fi 63mm l=215mb,
przepompownie – 2 szt., kolektor sanitarny fi 200mm l=2.513mb i fi 160mm l=68mb + przyłącza fi 160mm l=700mb (100 szt).
Inwestor: Urząd Gminy Śliwice, ul. Ks. Dr St. Sychowskiego Śliwice

Przedsiębiorstwo Budowlano Wdrożeniowe "Inżbud" Spółka jawna
Projekt i wykonanie - Creato