Realizacje ukończone

Data realizacji:05.2003r - 07.2003r
Inwestycja: Budowa kanalizacji tłocznej wraz z przyłączeniami w Nowej Wsi Królewskiej gm. Płużnica
Rurociąg PEHD fi 110mm l=520mb, fi 90mm l=110mb; fi 63mm l= 14mb
kanalizacja grawitacyjna fi 160mm l=557mb;, fi 200mm l=1.527mb i fi 250mm l=l=557mm.
Inwestor: Urząd Gminy Płużnica

Przedsiębiorstwo Budowlano Wdrożeniowe "Inżbud" Spółka jawna
Projekt i wykonanie - Creato