Realizacje ukończone

Data realizacji: 09.2004r - 01.2009r
Inwestycja: KONTRAKT W08 pn:” Budowa głównych kolektorów Torunia Południowego i systemu ściekowego dla dzielnicy Podgórz, Stawki i Rudak.
Kanalizacja sanitarna z rur kamionkowych i GRP, GFK od fi 200mm do fi 1200mm o długości 45 635mb.
Kanalizacja deszczowa z rur betonowych oraz GRP od fi 300mm do fi 1200mm o długości 45 309 mb.
Przepompownie i tłocznie ścieków sanitarnych AWALIFT – 9 sztuk Podczyszczalnie wód deszczowych – 2 sztuki Budowa tymczasowego odwodnienia Trasy Średnicowej Podgórza.
Inwestor: Toruńskie Wodociągi Sp.zo.o. Ul. Rybaki 31-35, 87-100 Toruń

Przedsiębiorstwo Budowlano Wdrożeniowe "Inżbud" Spółka jawna
Projekt i wykonanie - Creato