Realizacje ukończone

Data realizacji: 06.2000r - 03.2001r
Inwestycja: Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej długości 8.969mb w m. Bukowiec
Rurociągi tłoczne PEHD fi 90mm l=1.478mb
kanały grawitacyjne fi 150-200mm l=7.130mb
kanały deszczowe fi 250-300mm l=361mb, 3 kpl.
przepompowni ścieków.
Inwestor: Urząd Gminy w Bukowcu ul. Ceynowy 14 86-122 Bukowiec

Przedsiębiorstwo Budowlano Wdrożeniowe "Inżbud" Spółka jawna
Projekt i wykonanie - Creato