Przebudowa i rozbudowaul.Skłodowskiej- Curie w Toruniu - kanalizacja deszczowa

Zakres robót:
Kanalizacja deszczowa:

  • Fi 200mm PCV -620mb

  • Fi 300mm kanały betonowe- 1670mb

  • Fi 400mm kanały betonowe – 410mb

  • Fi 500mm kanały betonowe -1255 mb

  • Fi 600mm kanały betonowe -68mb

  • Fi 1400mm kanały betonowe 120mb

  • Komora połączeniowa na istniejącej sieci o wymiarach 3,3 m x 2,5m 3,8m

  • Regulacja istniejącego uzbrojenia

Przedsiębiorstwo Budowlano Wdrożeniowe "Inżbud" Spółka jawna
Projekt i wykonanie - Creato