Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży

Zakres robót:

  • kanalizacja sanitarna z rur.kam.PCV-U iPP fi 160-fi 300mm-9274,46mb

  • przyłacza-250szt.

  • kanalizacja deszczowa z rur bet i żelbet. Fi 200mm-fi 500mm-5281,50mb

  • wpusty deszczowe-fi 500mm-142szt.

  • przewody tłoczne PEHD fi90-fi225mm-1295m25mb

  • nawierzchnie asfaltowei z kostki

  • przepompownie wód deszczowych wyd.0d125-158m3

  • tłocznie ściekówHYDRO-VACCUM o wyd.20do 52m3/h

  • podczyszczaknie wód deszczowych- separatory 40x400- 2 szt

Przedsiębiorstwo Budowlano Wdrożeniowe "Inżbud" Spółka jawna
Projekt i wykonanie - Creato