Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Sobiewola, Kantowo, Goryń, sieci wodociągowej wraz z przydomowymi oczyszczalniami ścieków w miejscowościach: Goryń, Wałdowo - Gmina Kisielice wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Kisielicach.

Zakres robót na inwestycji:

  • kanał sanitarny dn 200 -2729,50mb

  • kanał sanitarny dn 150-1210,3mb

  • kanał fi 160mm – 6218mb

  • kanał fi 100 249mb

  • kanał fi 90- 754mb

  • kanał fi 63 1144,2mb

Przedsiębiorstwo Budowlano Wdrożeniowe "Inżbud" Spółka jawna
Projekt i wykonanie - Creato