Realizacje ukończone

Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Skępe - III etap

Zakres robót:
1) kanalizacja sanitarna grawitacyjna VC 315mm l=426,63mb
2) kanalizacja sanitarna grawitacyjna VC 250mm l=965,22mb
3) kanalizacja sanitarna grawitacyjna VC 225mm l=548,46mb
4) kanalizacja sanitarna grawitacyjna VC 200mm l=7937,56mb
5) przyłącza kanalizacyjne PVC fi 160mm-2345,43mb/452szt./
6) kanalizacja sanitarna tłoczna PE fi 40, l=370,97mb
7) kanalizacja sanitarna tłoczna PE fi 63 l=500,86mb
8) kanalizacja sanitarna tłoczna PE fi 90 l=1354,79mb
9) kanalizacja sanitarna tłoczna PE fi 110mml=219,54mb
10) przyłącza sieci wodociągowej PE fi 40 l=500,86mb
11) studnie wodomierzowe-5szr.
12) przepompownie ścieków wraz zasilaniem energetycznym oraz sterowaniem -6szt.
13) przydomowe przepompownie ścieków- 4szt.
14) odtworzenie nawierzchni z kamienia polnego i kostki brukowej-803,0 m2
15) odtworzenie nawierzchni z trylinki-1100m2
16) odtworzenie nawierzchni asfaltowych-4900m2

Przedsiębiorstwo Budowlano Wdrożeniowe "Inżbud" Spółka jawna
Projekt i wykonanie - Creato