Realizacje ukończone

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowościach Małe Pułkowo i Lipnica oraz budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejcowości Małe Pułkowo (etap I)- m.Wielkie Radowiska i m. Małe Pułkowo

Zakres robót:
1) Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej fi 200mm- 2.524,18mb
2) Przykanaliki fi 160mm, fi 150mm, fi 200mm– 238,67mb
3) Rurociąg tłoczny T4 fi 110mm-1.652,12mb
4) Rurociąg tłoczny T5-fi 110mm-898,10mb
5) Tłocznie – 2kpl.
6) Przepompownia – 1kpl
7) Rurociąg tłoczny P1-182mb fi 110mm
8) Sieć wodociągowa fi 110mm i fi 160mm- 2.833,00mb

Przedsiębiorstwo Budowlano Wdrożeniowe "Inżbud" Spółka jawna
Projekt i wykonanie - Creato