Realizacje ukończone

Modernizacja odcinków pasów drogowych przebiegających przez miasto Wąbrzeźno w obrębie ulic :Grudziądzkiej, Partyzantów, 1- maja , Chełmińskiej i Mikołaja z Ryńska

Zakres robót:
1) Kolektor deszczowy ułożony w gruntach nawodnionych , wykopach umocnionych wraz z pełną wymianą gruntu
- rura PVC FI 250mm SN8-163mb
- rura PVC FI 315mm SN8-520mb
- rura PVC FI 400mm SN8-754mb
- rura PVC FI 200mm SN8-87mb
2) Posadowienie studni żelbetowych:
- DN1200mm- 12szt.
- DN1500mm-27szt.
3) Posadowienie wpustów deszczowych DN500mm
4) Montaż separatorów lamelowych:
- PSW10/100- 1szt.
- PSW 20/200- 1szt.
5) Montaż wylotu wód deszczowych do jeziora
6) Montaż kanalizacji teletechnicznej fi 110mm wraz ze studzienkami o łącznej długości 1590mb

Przedsiębiorstwo Budowlano Wdrożeniowe "Inżbud" Spółka jawna
Projekt i wykonanie - Creato