Realizacje ukończone

Modernizacja sieci wod.-kan. i kanalizacji teletechnicznej na terenie kompleksu wojskowego w Sieradzu- zadanie nr 11228

Zakres robót:
1) Siec wodociągowa:
- PE fi 160mm l=4,5mb
- fi 110mm- l=3364,0mb
- fi 90mm l =58,0mb
- przyłącza wodociągowe od fi 110mmm do 32mm o łącznej długości l-582mb
2) Kanalizacja sanitarna
- PVC fi 315mm l=639,5mb,
- PVC fi250mm l=156,0mb
- fi 200mm l =181mb
- przyłącza fi 160mm l=70,3mb
3) Rurociąg tłoczny
- PE fi90mm l-14,6mb
4) Kanalizacja deszczowa WIPRO
- fi 800mm l-259mb
- fi600mm l=189,0mb
- fi500mm l=118mb
- PVC fi 400mm l=686,0mb
- fi 315mm l-682,5mb
- fi250mm l=571,5mb
- fi 200 mm 492mb
- fi 160mml- 21,8mb
- Przyłącza kanalizacji deszczowej
- PVC fi200mm l=368,3mb
- fi 160mm l=111,1mb
- Odwodnienie liniowe l= 499,5mb
- Komora rozdzielczo-kaskadowa o wy,. 2,40x4,60x6,20 – 1szt.
- Odstojnik wód popłucznych fi 2500mm- 2szt.
5) Rozbiórka i odbudowa nawierzchni chodniki z płyt bet. 35x35x5-120,4m2
6) nawierzchnia płyt drogowych –trylinka-3,5m2
7) Nawierzchnia betonowa 83,0m2

Przedsiębiorstwo Budowlano Wdrożeniowe "Inżbud" Spółka jawna
Projekt i wykonanie - Creato