W realizacji

Budowa magistrali wodociągowej ze stacji wodociągowej Mała Nieszawka do Szosy Okrężnej w Toruniu

Zakres robót:
- Sieć wodociągowa DN 630 mm z rur PE o łącznej długości 4000mb
- Wykonanie przecisku sterowanego 2 x fi 500mm pod Wisłą -1480mb
- Wykonanie komór żelbetowych – 7 szt.
- Wykonanie przecisku pod torami kolejowymi fi 900mm
- Wykonanie przejścia pod Kanałem Nieszawskim fi 900mm

Artykuł w Gazecie Pomorskiej

Przedsiębiorstwo Budowlano Wdrożeniowe "Inżbud" Spółka jawna
Projekt i wykonanie - Creato