W realizacji

Przebudowa ul. Wodociągowej w Małej Nieszawie- odtworzenie ulicy po robotach budowlano –montażowych związanych z realizacją zadania pn. „Budowa magistrali wodociągowej ze stacji wodociągowej Mała Nieszawka do Szosy Okrężnej w Toruniu"

Zakres robót:
-ułożenie kostki betonowej gr.8cm- 3600m2
-ułożenie kostki betonowej na wjazdach gr.8cm- 180m2
-ułożenie krawężnika betonowego gr.6cm- 2180mb
-ułożenie obrzeży betonowych- 27mb

Przedsiębiorstwo Budowlano Wdrożeniowe "Inżbud" Spółka jawna
Projekt i wykonanie - Creato