Realizacje ukończone

Budowa poligonu pożarniczego w Grupie dla centrum Szkolenia Logistyki w Grudziądzu - zadanie 11316

Zakres robót:

1.Sieć kanalizacji deszczowej technologicznej
- rurociąg tłoczny PEHD DN125- 162,5mb
- przewód kanalizacyjny PVC fi 315mm, SN-8- 5mb
- przeciwpożarowy zbiornik wody deszczowej 100m3- 1szt.
- przeciwpożarowy zbiornik wody 100m3- 1szt.
- pompy zatapialne w zbiorniku – 2szt.
2.Sieć kanalizacji deszczowej do zbiornika
- przewód kanalizacyjny PVC fi150mm, SN-8-32mb
- przewód kanalizacyjny PVC fi 200mm, SN-8- 169mb
- przewód kanalizacyjny PVC fi 250mm, SN-8- 78mb
- separator substancji ropochodnych ze zintegrowanym osadnikiem piasku- typ NG 0,7, pojemność osadnika 0,1m3
3. Sieć kanalizacji deszczowej do sieci zewnętrznej
- przewód kanalizacyjnych PVC fi 200mm, SN-8 -89,5mb

Przedsiębiorstwo Budowlano Wdrożeniowe "Inżbud" Spółka jawna
Projekt i wykonanie - Creato