W realizacji

Budowa trasy północno-zachodniej miasta Płocka na odcinku od węzła ,,Boryszewo” w ulicy Otolińskiej do węzła Bielska

Zakres robót:

1.Kanalizacja deszczowa
Rura kanalizacyjna PP fi 200mm – 443,40mb
Rura kanalizacyjna PP fi 300mm – 696,00mb
Rura kanalizacyjna PP fi 315mm – 276,00mb
Rura kanalizacyjna PP fi 400mm - 277,00mb
Rura kanalizacyjna PP fi 500mm -56,50mb
Rura kanalizacyjna PP fi 600mm` -177,00mb
Rura kanalizacyjna PP fi 800mm -82,00mb
Montaż separatorów lamelowych
- NS= 30/300- 1kpl.
- 60/600- 1kpl.
- 75/750- 1kpl.
- osadnik- 2000mm V=3,5m3
Posadowienie wpustów deszczowych DN500mm - 29 kpl.
Posadowienie studni żelbetowych:
- DN 1200mm – 45 kpl.
- DN1500mm – 6 kpl.
- DN 2000mm – 2 kpl..
2.Drogowy drenaż opaskowy – od fi 100mm do fi 200mm – 12189,40mb
3. Kanalizacja sanitarna
Rura kanalizacyjna PP fi 200mm - 173,00mb
Rura kanalizacyjna PP fi 160mm - 47,30mb
Posadowienie studni żelbetowych fi1200mm – kpl.
4. Sieć wodociągowa
Rura z żeliwa sferoidalnego fi 200mm - 2248,00mb
Rura z żeliwa sferoidalnego fi 250mm - 488,00mb
5.Budowa zbiornika retencyjnego- 3580m2

Przedsiębiorstwo Budowlano Wdrożeniowe "Inżbud" Spółka jawna
Projekt i wykonanie - Creato