Realizacje ukończone

Data realizacji: 09.2004r - 05.2007r
Inwestycja: KONTRAKT W06 Budowa systemu ściekowego dla Osiedli Grębocin-Bielawy i Czerniewice
Zadanie IA- kolektor deszczowy K III z rur Bobas w ul. Olsztyńskiejfi1800mm, 1600mm, fi 800mm, fi 600mm l=1700mb
Zadanie IB kolektor deszczowy w ul. Ceramicznej i Szczęsnej fi 1200mm l=380mb
Zadanie VII kanalizacja sanitarna i deszczowa OM Grębocin- Bielawy fi 200mm, fi 300mm l=2000mb.
Inwestor: Toruńskie Wodociągi Sp.zo.o. ul.Rybaki 31/35, 87-100 Toruń/Hydrobudowa Gdańsk S.A.

Przedsiębiorstwo Budowlano Wdrożeniowe "Inżbud" Spółka jawna
Projekt i wykonanie - Creato