Witamy serdecznie

Szanowni Państwo!

Przedsiębiorstwo Budowlano Wdrożeniowe "INŻBUD" Z. Zehner, M. Środa spółka jawna w Grudziądzu zostało założone w 1988 roku, początkowo jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością a od lipca 1990 roku jako spółka jawna. Przedsiębiorstwo jest zarejestrowane w Sądzie Rejonowym VII Wydział Gospodarczy Rejestru Sądowego w Toruniu pod numerem 139667, w którym są wymienione osoby uprawnione do podejmowania zobowiązań. Jesteśmy doświadczonym wykonawcą w realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie wykonawstwa, modernizacji i remontów sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, deszczowych, przepompowni ścieków i oczyszczalni ścieków.
Dysponujemy sprzętem koniecznym do wykonania specjalistycznych prac w branży wodno-kanalizacyjnej oraz , rekultywacji i budowy wysypisk Zatrudniamy w chwili obecnej około 100 osób, w tym wyspecjalizowanych fachowców w branży inżynierii sanitarnej, gazowej i drogownictwa . Firma posiada własne zaplecze w Grudziądzu przy ulicy Budowlanych 3 oraz własny park maszynowy pozwalający na sprawną realizację zadań inwestycyjnych. Dla potrzeb rynku, z każdym rokiem rozszerzamy wachlarz prac i usług świadczonych przez Firmę, wprowadzamy nowoczesne metody bezwykopowych renowacji rurociągów.

Jakość usług świadczonych przez naszą spółkę znalazła odzwierciedlenie w przyznaniu certyfikatu ISO 9001:2009 oraz certyfikatu na zgodność z AQAP 2120:2006.
Jesteśmy firmą bardzo aktywną, posiadamy szeroki wachlarz wykonywanych robót i ciągle poszukujemy nowych, lepszych rozwiązań. Zapewnienie najwyższego poziomu jakości i konkurencyjności dostarczanych przez nas usług to klucz zadowolenia naszych klientów i osiągnięcia trwałego powodzenia na rynku.

Zapraszamy do współpracy z pełnym przekonaniem, ze będzie ona dla Państwa firmy korzystna i owocna.

Przedsiębiorstwo Budowlano Wdrożeniowe "Inżbud" Spółka jawna
Projekt i wykonanie - Creato