Szanowni Państwo!

“INŻBUD” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. została założona w 1988 roku. Jesteśmy doświadczonym wykonawcą w realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie wykonawstwa, modernizacji i remontów sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, deszczowych, przemysłowych, przepompowni ścieków i oczyszczalni ścieków.
Ponadto zajmujemy się budową oraz  rekultywacją  wysypisk odpadów komunalnych i przemysłowych. Wykonujemy również skomplikowane roboty ziemne np.: budowę i modernizację wałów wraz z robotami towarzyszącymi tj.: system odwodnień i  oczyszczania wód opadowych.
Zatrudniamy wyspecjalizowanych fachowców w branży inżynierii sanitarnej i drogownictwa . 
Dzięki solidnej pracy zjednaliśmy sobie rzesze zadowolonych klientów i usatysfakcjonowanych partnerów biznesowych. Świadczymy usługi na rzecz jednostek samorządowych, jednostek budżetowych a także inwestorów prywatnych. Nasza firma zaangażowana była i jest przy realizacji inwestycji finansowanych z funduszy Unii Europejskiej w ramach programu PHARE, SAPARD, ISPA a obecnie z Funduszu Spójności, obejmujących  obszar całego kraju. 
Firma posiada własne zaplecze w Grudziądzu przy ulicy Budowlanych 3 oraz własny park maszynowy pozwalający na sprawną realizację zadań inwestycyjnych. Dla potrzeb rynku, z każdym rokiem rozszerzamy wachlarz prac i usług świadczonych przez nasze przedsiębiorstwo.           
Jesteśmy firmą bardzo aktywną, posiadamy szeroki wachlarz wykonywanych robót i ciągle poszukujemy nowych, lepszych rozwiązań. Zapewnienie najwyższego poziomu jakości i konkurencyjności dostarczanych przez nas usług to klucz zadowolenia naszych Doświadczenie jakie  zdobyliśmy wykorzystujemy przy każdej nawet najmniejszej inwestycji.

Zapraszamy do współpracy