Oferta

Firma zajmuje się wykonawstwem, realizacją i modernizacją

 • sieci wodociągowych

 • sieci kanalizacyjnych

 • sieci deszczowych

 • sieci przemysłowych

 • przepompowni ścieków

 • budowli hydrotechnicznych

 • stacji uzdatniania wody

 • renowacją kanałów

 • budową i rekultywacją składowisk odpadów stałych

 • odwadnianiem wykopów

 • innymi pracami inżynieryjnymi do których potrzebny jest specjalistyczny sprzęt i wykwalifikowana kadra

 • wykonujemy przeciski pod drogami, torami i innymi przeszkodami do średnicy Ø 1600mm

Przedsiębiorstwo Budowlano Wdrożeniowe "Inżbud" Spółka jawna
Projekt i wykonanie - Creato