Cel projektu

DOTACJA NA KAPITAŁ OBROTOWY

Zapewnienie płynności finansowej oraz wsparcie bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi które wystąpiły u przedsiębiorcy w skutek epidemii COVID-19.

Planowane efekty

Utrzymanie bieżącej działalności firmy

Wartość projektu

226914,12 zł

Wkład funduszy europejskich

226914,12 zł