• Firma zajmuje się wykonawstwem, realizacją i modernizacją
 • sieci wodociągowych
 • sieci kanalizacyjnych
 • sieci deszczowych
 • sieci przemysłowych
 • przepompowni ścieków
 • budowli hydrotechnicznych
 • stacji uzdatniania wody
 • renowacją kanałów
 • odwadnianiem wykopów
 • budową i rekultywacją składowisk odpadów stałych
 • innymi pracami inżynieryjnymi do których potrzebny jest specjalistyczny sprzęt i wykwalifikowana kadra
 • wykonujemy przeciski pod drogami, torami i innymi przeszkodami do średnicy Ø 1600mm