Budowa dróg łącznie z kanalizacją deszczową w ulicach: Mikołaja z Ryńska, Narcyzowej, Konwaliowej i Odrodzenia oraz budowa wjazdu na drogę wojewódzką w Kowalewie Pomorskim

Zakres robót:

1.Kanalizacja deszczowa
Rury PVC-U Ø200, 315 i 400mm, Lc = 1385m
Wbudowanie wpustów deszczowych z osadnikiem szt.34
Wykonanie przyłączy do wpustów szt.27, z rur PVC-U Ø200mm do projektowanej kanałów, Lc=73,5m
Przebudowa istniejącego zbieracza melioracyjnego do rowu R-T-86 z Ø150mm na Ø400mm – do wylotu W1 do studni D1 z rur PVCU kielichowych Ø 400mm, Lc=148,52mb wraz z przejściem pod drogą wojewódzką nr 554 relacji Orzechowo-Kowalewo Pomorskie-Kikół.
Przebudowa istniejącego wylotu W1 w/w zbieracza z Ø150mm na Ø400mm.
– wykonanie przecisku pod drogą wojewódzką jak nr 554 jak wyżej Lc= 20,0m wraz z komorami przeciskowymi i ułożeniem w niej kanału Ø400mm jak wyżej
– wykonanie separatora zintegrowanego z piaskownikiem – typ REKOTW-P – 1kpl
2. Zakres robót drogowych
– wykonanie nawierzchnia jezdni z kostki betonowej grubości 8 cm – 5.088,0m2,
– wykonanie nawierzchni pieszo-jezdni z kostki betonowej grubości 8 cm – 1.516,0m2
– wykonanie zjazdów z kostki betonowej z kostki betonowej grubości 8 cm – 400,0m2
– wykonanie chodników z kostki betonowej grubości 6 cm – 3.774,0m2
– wykonanie zjazdów na drogę wojewódzką z kostki betonowej grubości 8 cm – 35,0 m