Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla nowej hali produkcyjnej dla firmy STEICO Sp.zo.o. w Czarnej Wodzie

Zakres robót:

1.Zbiorniki retencyjne w systemie skrzynek rozsączająco- retencyjnych STROMBOX- 8szt. o łącznej poj. 19707m3 pow. Odwadnianego terenu: 40.644m2
2.Siec kanalizacji deszczowej grawitacyjnej- 2559,21mb
– DN500-249,44mb
-DN400- 444,61mb
– DN315- 487,61mb
– DN250- 28,91mb
– DN200- 1348,64mb
3.Wpusty deszczowe DN500- 65 szt.
4.Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN200 DN160- 1200mb
5.Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej PE90- 200mb
6.Przepompownia scieków o wydajności207m3/h- 1szt.