Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rakowiec , ul. Leśna”

Zakres robót:
1.Kanalizacja sanitarna grawitacyjna
Rura kanalizacyjna PCV-U kl.S fi250mm – 280,4mb
Rura kanalizacyjna PCV-U kl.S fi200mm – 231,4mb
Rura kanalizacyjna PCV-U kl.S fi160mm – 5767,3mb
2.Kanalizacja tłoczna
Rura kanalizacyjna PEfi90 – 1686,30mb
Rura kanalizacyjna PEfi40 – 349,30mb
Posadowienie studni betonowych fi 1200mm- 134szt.
Posadowienie wpustów deszczowych od DN400mm do DN600 – 134szt.

3.Budowa przepompowni ścieków wraz z zasilaniem zagospodarowaniem terenu (place przepompowni i drogi dojazdowe – 7 kpl.
4.Przebudowa odcinka sieci wodociągowej
Rura PE PN16 fi 125mm-96mb