Budowa poligonu pożarniczego w Grupie dla centrum Szkolenia Logistyki w Grudziądzu – zadanie 11316

Zakres robót:

1.Sieć kanalizacji deszczowej technologicznej
– rurociąg tłoczny PEHD DN125- 162,5mb
– przewód kanalizacyjny PVC fi 315mm, SN-8- 5mb
– przeciwpożarowy zbiornik wody deszczowej 100m3- 1szt.
– przeciwpożarowy zbiornik wody 100m3- 1szt.
– pompy zatapialne w zbiorniku – 2szt.
2.Sieć kanalizacji deszczowej do zbiornika
– przewód kanalizacyjny PVC fi150mm, SN-8-32mb
– przewód kanalizacyjny PVC fi 200mm, SN-8- 169mb
– przewód kanalizacyjny PVC fi 250mm, SN-8- 78mb
– separator substancji ropochodnych ze zintegrowanym osadnikiem piasku- typ NG 0,7, pojemność osadnika 0,1m3
3. Sieć kanalizacji deszczowej do sieci zewnętrznej
– przewód kanalizacyjnych PVC fi 200mm, SN-8 -89,5mb