Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ( grawitacyjnej i tłocznej) o łącznej długości 3.022mb wraz z tłocznia ścieków na terenie osiedla Sadowo i Tuszewo w Grudziądzu- zlewnia S2

Zakres robót:
1) Budowa sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej
2) PVC SN8 fi200mm-1565mb
3) PVC SN8 fi 315mm- 601mb
4) Budowa przewodu tłocznego :
– PE 100 PN10 fi 160mm- 858m w tym 300mb Przeczków sterowanych
45) Wbudowanie tłoczni ścieków wraz podłączeniem do istniejącego systemu monitoringu=- wydajność 50,00m3/h Hg= 2,4m