Budowa magistrali wodociągowej z Torunia do Ciechocinka

Sieć wodociągowa z rur PEHD 280/16,6mm w technologii bezwykopowej HDD- l=12 088,20mb
Sieć wodociągowa z rur PEHD 280/16,6
W technologii bezwykpowej HDD pod rzeką i autostradą dz 400mm = 306,30 mb
Hydranty podziemne – szt.16,00
Przewody z rur grawitacyjnych PVC DN 300 SN8 l= 29,50mb
Przewody wodociągowe z rur PE 225 SDR17 l= 156,00mb
Przewody wodociągowe z rur PE 280 SDR17 l= 6mb
Przewody z rur grawitacyjnych PVC DN 400 SN8 – l=19,50mb
Przewody wodociągowe z rur PE 315 l= 57,00mb
Przewody wodociągowe z rur żeliwnych DN 300 l= 47,50mb
Przewody wodociągowe z rur żeliwnych DN 250 l=21,00mb
Przewody wodociągowe z rur żeliwnych DN 200 l=3,50mb
Instalacja i armatura na terenie stacji wodociągowej
Zagospodarowanie terenu stacji wodociągowej
Komory zasuw 3.7 x 2.4 x 2.5 m – 2 kpl.
Zbiornik bezodpływowy szczelny DN 1200
Wykonanie podbudowy z kruszywa gr.20cm -1067,00 m2
Wykonanie warstwy wiążącej z masy asfaltowej gr. 8cm -937,00 m2
Wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4cm, 150kW -2274,00 m2
Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni – 4500 m2
Zasuwy DN 150-1- 12,00 kpl.
Zasuwy DN 250- 13 kpl.
Zasuwy DN 80 – 16,00kpl
Zbiorniki wody o poj. 150m3 – kpl.