Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla nowej hali produkcyjnej dla firmy STEICO Sp.zo.o. w Czarnej Wodzie

Zakres robót: 1.Zbiorniki retencyjne w systemie skrzynek rozsączająco- retencyjnych STROMBOX- 8szt. o łącznej poj. 19707m3 pow. Odwadnianego terenu: 40.644m22.Siec kanalizacji deszczowej grawitacyjnej- 2559,21mb– DN500-249,44mb-DN400- 444,61mb– DN315- 487,61mb– DN250- 28,91mb– DN200- 1348,64mb3.Wpusty deszczowe DN500- 65 szt.4.Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN200 DN160- 1200mb5.Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej PE90- 200mb6.Przepompownia scieków o wydajności207m3/h- 1szt.

Budowa obiektu Centrum Logistycznego ThyssenKrupp Energostal w Nowych Marzach, koło Grudziądza

Zakres robót:1.Budowa kanalizacji deszczowej fi160-600mm-1474,00mb-separator 40/400 wraz z osadnikiem-1 kpl.– odwodnienie liniowe- 95,00mb2. Budowa kanalizacji sanitarnej-fi 160-200mm PCV -450mb-przepusty fi 200mm PCV -3kpl.60m– zbiornik bezodpływowy V-49m3 -1 kpl.3.Sieć wodociągowa– fi 50-110mm PE wraz z armaturą prod.HAWLE -503mb4.Instalacja podposadzkowa budynków 1Ai 1B

Budowa poligonu pożarniczego w Grupie dla centrum Szkolenia Logistyki w Grudziądzu – zadanie 11316

Zakres robót: 1.Sieć kanalizacji deszczowej technologicznej– rurociąg tłoczny PEHD DN125- 162,5mb– przewód kanalizacyjny PVC fi 315mm, SN-8- 5mb– przeciwpożarowy zbiornik wody deszczowej 100m3- 1szt.– przeciwpożarowy zbiornik wody 100m3- 1szt.– pompy zatapialne w zbiorniku – 2szt.2.Sieć kanalizacji deszczowej do zbiornika– przewód kanalizacyjny PVC fi150mm, SN-8-32mb– przewód kanalizacyjny PVC fi 200mm, SN-8- 169mb– przewód kanalizacyjny PVC fi […]